EvA 65 - 10.00am to 11.00amEvA 65 - 11.00am to 12.00pmEvA 65 - 12.00pm to endEvA 80 - 1.00pm to 2.00pmEvA 80 - 2.00pm to 3.00pmEvA 80 - 3.00pm to 4.00pmEvA 80 - Juniors 4.00pm onwards