Class 18 - Yalambi Farm Open 75cmClass 19 - Yalambi farm Open 85cmClass 20 - Yalambi Farm Open 95cmClass 41 - Spooks Australia Open 105cm